Algemene voorwaarden hondenuitlaatservice

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: persoon van het bedrijf HUS Purmerend, die de hond van de opdrachtgever uitlaat.

Opdrachtgever: hondenbezitter die het inschrijfformulier heeft ingevuld en ondertekend.

Inschrijfformulier: formulier betreffende de gegevens van opdrachtgever en hond en geldt tevens als overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de hond op de afgesproken dagen uit te laten tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

2. Gezondheid en gedrag

De hond dient sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen. De hond dient volledig gevaccineerd te zijn. Dit houdt in een cocktailenting en kennelhoest enting en moet aantoonbaar zijn middels een inentingsboekje. Tevens dient de hond preventief behandeld te zijn tegen vlooien, teken en wormen. Opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en ziektes van de hond . Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren en de hond te laten behandelen. Een hond jonger dan 6 maanden mag niet mee in verband met overbelasting van spieren en gewrichten.

3. Rechten en plichten opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt op de afgesproken tijden en dagen. Bij verhindering dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk en voor 19.00 de dag voor de wandeling af te zeggen. Opdrachtgever dient een sleutelcontract te ondertekenen wanneer een huissleutel in bewaring wordt gegeven bij opdrachtnemer. Een overeenkomst middels een inschrijfformulier kent een proeftijd van 4 weken. Indien alles naar tevredenheid verloopt wordt de overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met 4 weken.

4. Rechten en plichten opdrachtnemer

Opdrachtnemer zal de hond met de groots mogelijke zorg omringen. De hond wordt door de opdrachtnemer gedurende 45 minuten uitgelaten in een bosrijke omgeving Of op een afgesloten uitlaatveld. De tijdsduur van de wandeling is exclusief transporttijden. Het vervoer van de hond geschiedt in een daarvoor speciaal ingerichte bus. De opdrachtnemer verplicht zich deze bus dagelijks te reinigen en wekelijks te desinfecteren. Opdrachtnemer is niet aan te merken als eigenaar van de hond maar is door ondertekening van het inschrijfformulier gemachtigd om de hond uit te laten. Opdrachtnemer verplicht zich de hond aan te lijnen wanneer de hond onvoldoende reageert op commando’s en wanneer het wandelgebied hierom vraagt. De hond zal hierbij aangelijnd worden aan een lange lijn voor voldoende bewegingsvrijheid. Opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de overeenkomst stop te zetten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de service stop te zetten tijdens vakantiedagen. Deze data worden ruim van te voren aan de opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, prijzen en sleutelcontract te wijzigen.

5. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziektes, infecties, letsel en overlijden van de hond, eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de opdracht niet uit kan voeren door onvoorziene omstandigheden zoals familieomstandigheden, ziekte of weersomstandigheden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld, afgaande op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens op het inschrijfformulier.

6. Betalingen

Betaling geschiedt contant of middels een factuur.

Hondenuitlaatservice Purmerend staat ingeschreven bij de KVK onder nummer 37089737

Geef een reactie

Pin It on Pinterest

Share This