Praktijkspeuren

door | 0 Reacties

Het speuren naar een persoon, in een gebied of op een locatie die een spoor heeft achter gelaten door middel van: bodemverstoring, vegetatie beschadiging en de persoonsgeur(en). Hierbij wordt zowel onverhard als verhard gespeurd. Onder onverhard wordt verstaan: zandondergrond, gras en andere lage begroeiing waar bodem verstoring en vegetatie beschadiging kunnen plaats vinden.

Verhard speuren

Bij verhard speuren moet men denken aan bijvoorbeeld: asfalt (speuren over asfalt is moeilijk omdat asfalt een olie product is en de menselijke vetzuren snel vernietigd), klinkers, beton, of trottoirtegels. Bij praktijk speuren werkt men met technieken en methodieken uit verschillende disciplines. Deze vloeien meestal naadloos in elkaar over, waardoor de training heel plezierig is en voldoening geeft aan baas en hond.

Deze vorm van training is en werkt (positief gezien) verslavend voor baas en hond. Er zijn weinig honden en natuurlijk ook bazen die niet aan deze vorm van speuren zouden kunnen deelnemen. Vooral voor de hond geeft praktijkspeuren enorm veel voldoening. Het leren lezen van de hond door de baas en ook het begrijpen van wat men leest wordt hierbij aangeleerd. Het maakt niet uit of de hond jong of oud is, wel of geen ervaring heeft, een stamboom heeft of geen stamboom heeft, het is voor elke hond geschikt. Dit laatste is ook in grote lijnen voor de baas van toepassing.

Praktijk speurtraining

De praktijk speurtraining wordt individueel of in kleine groepjes gegeven zo dat men tijdens de trainingen optimaal begeleid wordt. Hierdoor ontstaat er een sneller leerproces voor baas en hond. De training wordt op het niveau van baas en hond gegeven (beginner of gevorderde) en de speurmethode wordt spelenderwijs aangeleerd, dus zonder druk.

Pin It on Pinterest

Share This